Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van Het Werkplein aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Het Werkplein en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kan Het Werkplein u aanvullende informatie verstrekken. Het Werkplein heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina's.

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Het Werkplein of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling Marketing van Het Werkplein.

Het Werkplein behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. In deze disclaimer wordt onder Het Werkplein mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag, Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Het Werkplein gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.